• СТРАНИЦИ 1
  • СТРАНИЦИ 6
  • СТРАНИЦИ 5
  • СТРАНИЦИ 2
  • СТРАНИЦИ 4

Как да върнем блясъка на мрамора?

Задаваме си този въпрос, когато погледнем как изглежда днес някога красивия, наситен с цвят и блестящ мраморен под - петна, драскотини, фугите са потъмнели и изровени на места, а от гланца не е останало почти нищо...Опитвали сме да го възстановим с различни препарати или с пасти за полиране, но ефектът е бил незначителен и нетраен.

Има ли решение?

Отговорът е да, решение има - обработка чрез диамантено шлайфане, полиране, нанасяне на защитни покрития /импрегнация и запечатка/ и придаващи гланц емулсии /кристализация/, възстановява изцяло първоначалния вид на настилката.

Диамантено шлайфане

Шлайфането на мрамор, мозайка, варовик, гранит, гнайс, травертин или други подови настилки от естествен материал е процес на машинна обработка, целяща да възстанови в максимална степен първоначалното им състояние. Обикновено се третират сравнително стари и захабени подове, които с годините са изгубили своя гланц, по повърхността им има драскотини и различни замърсявания, които няма как да бъдат отстранени със стандартните методи за почистване. Не са малко, обаче и случайте в които до шлайфане на мрамора или мозайката се прибягва и при нови, скоро положени подове - шлайфането е единственият вариант за отстраняване на разлики в нивата и ръбове между отделните плочи.

Какво представлява самият процес диамантено шлайфане? 

Машинно отнемане с помощта на твърди диамантени инструменти /дискове/ на част от горния слой на настилката. Дали шлайфането ще бъде дълбочинно или фино  зависи от дебелината на слоя, който ще бъде отнет от повърхността на настилката. Когато няма разлика в нивата между отделните плочи, нито дълбоко поели в настилката замърсявания не се налага дълбочинна обработка – в много случаи отнемане на 1мм. или дори по-малко е достатъчно за възстановяване на цвета и премахване на драскотините.
Пред вид ,че при шлайфането се търси сваляне на определено количество материал се използват диамантени тела с висока абразивност, които оставят повърхността в „суров” вид – от тук идва необходимостта от следващото действие при обработката –
полиране.

 Полиране  

За разлика от шлайфането на мрамор или мозайка, процеса на полиране не е свързан с отнемане от нивото , основната му роля е заглаждане на повърхността след по-грубата машинна обработка. От степента на полиравка зависят гланца и блясъка на настилката.
Самият процес на полиране представлява няколко кратна обработка с намаляващи по абразивност инструменти до постигане на максимална гладкост на повърхността. Т.н. „огледален ефект” при каменните подове се получава благодарение на тяхното високо ниво на полировка.Различните емулсии /импрегнанти, кристализатори, др./, които в последствие се нанасят върху обработената повърхност могат да подсилят нейният блясък, но основен фактор си остава степента на полиране.

Има и вариант при който обработката на мрамора може да бъдат завършена без се достига висока степен на полировка - т.н. honed marble.  В този случай ще имаме матова повърхност, без неравности и драскотини и с видимо по-светъл /по-близък до необработения/ цвят.

Обикновено шлайфането и полирането на мрамор, варовик, гранит, травертин или др. вид естествени подове е един процес , но има и не малко случаи, при които настилката позволява да бъде извършено само полиране – „преполиране”.Когато фабричният гланц съществува, няма замърсявания в дълбочина или неравности е възможна по-фина обработка, която ще е достатъчна за освежаването на материала.

Избор на покритие за обработената повърхност

Дали да се положи запечатка или импрегнант , или да се направи кристализация е въпрос чийто отговор зависи от много фактори - вид на материала, влияние на атмосферните условия, търсен естетически ефект и др.

Телефони:   0877 408 427        0886 769 797
Toggle Bar