• СТРАНИЦИ 6
  • СТРАНИЦИ 5
  • СТРАНИЦИ 2
  • СТРАНИЦИ 4
  • СТРАНИЦИ 3

Предвид голямото си разнообразие най-общо твърдите подови настилки могат да бъдат разделени в две категории – подове от естествен материал като мрамор, мозайка, различни варовикови настилки, гранит и др. и подове от неестествен материал – теракота, гранитогрес, pvc настилки, ламинат и др.

Когато става въпрос за каменни подове в повечето случаи термина „машинно почистване на под” не е съвсем точен. Предвид порестата си структура този тип покрития позволяват на замърсяванията да проникнат навътре в материала и обикновено отстраняването им с повърхностна обработка е невъзможно – за възстановяването им е необходимо да се извърши шлайфане на повърхността.

Машинното почистване на под не отнема от повърхността на настилката – при подове като теракота, гранитогрес и др. замърсяванията не са в дълбочина. Въпреки това много често почистването им с помощта на препарати и ръчни способи е невъзможно – това се отнася най-вече до някой не полирани видове плочки, при които замърсяванията са проникнали в релефа.

Почистването на такъв тип подове представлява обработка – втриване и разтъркване на препарат с еднодискови машини снабдени с твърди четки или /в повечето случаи/ с различни по абразивност дискове – падове. Падовете са гъвкави абразивни дискове с дебелина около един см.,което в съчетание с тежеста на машината и високите обороти на въртене позволява да се следва релефа на повърхността без да остават необработени участъци на пода. Така получения мръсен разтвор се събира с помощта на водоизсмукващи /вакуумни/ машини до пълно подсушаване на обработвания участък.

Разнообразието от подови настилки, както и различната степен и естество на замърсявания определят избора на технологията при почистване на подове. Дали ще се използват дискове или четки, какъв тип препарат ще бъде избран, ще има ли нужда от предварително третиране /накисване/, и т.н. са въпроси, които се решават според спецификите и конкретното състояние на пода. Какъвто и вариант да бъде избран основния принцип за почистване остава един – едновременното механично/машинно почистване/ и химическо третиране на обработваната повърхност до пълно разграждане на замърсяванията.

Някои подове от неестествен материал /неполиран гранитогрес, pvc настилки и др./ след извършено машинно почистване на пода могат Машинно почистване на твърди подоведа бъдат запечатани – полагане на защитна емулсия, която предпазва повърхността и улеснява ежедневната поддръжка.

Телефони:   0877 408 427        0886 769 797
Toggle Bar