• СТРАНИЦИ 3
  • СТРАНИЦИ 4
  • СТРАНИЦИ 1
  • СТРАНИЦИ 6
  • СТРАНИЦИ 2

Общото между всички покрития от естествен камък е че структурата им е порьозна и образуването на петна по повърхността им е често срещано явление. Почистването им зависи от няколко основни фактора – вида на материала, дълбочината до която са проникнали в настилката и вида на замърсяването.

Като цяло материалите с по-голяма твърдост и плътност /гранит например/ са доста по-устойчиви и вероятноста от образуване на петна вследствие на абсорбиране на течности е по-ниска. Често замърсяването е на повърхноста  и премахването му може да стане ръчно с използване на подходящи препарати. При материали с по-ниска плътност като варовик и някой по-меки мрамори замърсяването прониква в структурата на камъка и в повечето случай отсраняването му без машинна обрабока – шлайфане  - е невъзможно.

Определянето на вида замърсяване е важно при избора на метод за почистване. Най-общо можем да разделим източниците на замърсяване на органични и неорганични.

Органични замърсявания са напр. петната от храни и напитки /кафе, чай вино и др./, обикновено правят повърхността по-тъмна. Колкото по-дълго е стоял източника на замърсяване върху материала, толкова по-трудно ще бъде почистването. Като цяло ако почистването бъде извършено на време и с подходящи препарати /напр. обезмаслител при петна от храна/  има шанс следите по повърхността да бъдат максимално или изцяло заличени.

Петната от неорганични източници /метал, ръжда/ имат от оранжево до кафяв оттенък и често са с формата на обекта от който са причинени – следи от метални подложки на саксии, метални поставки и т.н. Ръждата е едно от най-трудните за премахване замърсяване, опитите за почистване със специализирани препарати /ръждопреобразователи/ в повечето случай не дават очаквания резултат. Комбинацията от химична и механична /диамантено шлайфане/ обработка е методът, който има най-голям шанс за справяне с проблема.

 

Телефони:   0877 408 427        0886 769 797
Toggle Bar