• СТРАНИЦИ 1
  • СТРАНИЦИ 5
  • СТРАНИЦИ 2
  • СТРАНИЦИ 6
  • СТРАНИЦИ 4

Основната цел на импрегнирането на мрамор е осигуряване на защита срещу проникване на влага, течности и замърсяване в камъка. Импрегнирането е относително лесен процес – ръчно нанасяне на импрегнант /защитен водоотблъскващ препарат/ върху вече обработената – шлайфана и полирана – или просто добре почистена и суха повърхност на мрамора.

Необходимо ли е мрамора да бъде импрегниран? 

Това е един от въпросите с които се срещаме най-често и чийто отговор не винаги е еднозначен. Ето някои от факторите на които трябва да се обърне внимание преди да вземем решение дали да бъде импрегниран камъка или не:

-  къде е поставен мрамора и какъв е риска от замърсяване там – добре е да бъдат импрегнирани повърхности във вътрешни помещения изложени на риск от попадане на различни видове течности или масла. Такива са например:  подове на кухни, кухненски плотове,  места за хранене, санитарни възли, козметични центрове, различни видове производства и т.н. Същото се отнася и за външни мрамори изложени на различни атмосферни условия.   

- твърдост, плътност и степен на полировка на мрамора – различините мрамори са с различна плътност и по различен начин абсорбират течности. Силно полираните мрамори са с по-ниска порьозност и кристализацията може да бъде по-добър вариант от импрегнирането.

- има ли върху камъка предишни покрития – различните видове запечатки, смоли, лакове или други емулсии ще попречат на импрегнанта да проникне в порите на мрамора. Единствения вариант в такива случай е повърхността да бъде шлайфана до пълно отстраняване на повърхностния и слой.  

Като цяло ползата от импрегнирането е безспорна – правилно избрания и правилно поставен импрегнант ще предпазва мрамора от проникване на различни течности.

Има обаче и не малко случаи, когато е по-добре повърхността да остане неимпрегнирана. При някой видове мрамор е възможно поставянето на импрегнант от типа „създаващ защитен филм“ да доведе до промяна в повърхтностния слой на камъка и да намали здравината му. Такъв тип импрегнанти не  са подходящи за външни условия  -  затворената повърхност на камъка задържа влагата и може да повреди структурата му.

Какъв импрегнант да изберем – създаващ „филм“ на повърхността или „дишащ“/проникващ в порите на мрамора, но без запечатващ ефект/, дали да придава „мокър ефект“ или да бъде неутрален, дали да бъде петролен продукт или да бъде на водна основа...консултацията с нашите специалисти ще ви помогне да вземете най – доброто решение за вашият мрамор.

 

 

Телефони:   0877 408 427        0886 769 797
Toggle Bar