• СТРАНИЦИ 2
  • СТРАНИЦИ 4
  • СТРАНИЦИ 3
  • СТРАНИЦИ 5
  • СТРАНИЦИ 1

Фирма „Венима“ извършва услуги по абонаментно /поддържащо/ почистване на територията на гр. София от 2001г. Абонаментното почистване представлява осигуряване на всички дейности свързани с основното почистване и ежедневната поддръжка на хигиената в офиси или административни сгради. Всеки наш клиент има своите специфични нужди и изисквания, правилното им разбиране, както и факта че покриваме целият спектър от почистващи дейности е гаранция за дълготрайно и ползотворно сътрудничество. Все повече организации предоставят ежедневната поддръжка на чистотата в работните си помещения на специализирани фирми за професионално почистване. Причините за това може да са различни, но основната е в разбирането, че предоставянето на тази дейност в ръцете на професионлисти, притежаващи необходимият опит и съответното техническо обезпечаване ще гарантира високото качество на извършваните услуги. Основните дейности, които включва ежедневното почистване обикновено са поддръжка на работните места – забърсване на прах, изхвърляне на кошчета за отпадъци, измиване на твърди подове, почистване на санитарни помещения, доставка на хигиенни материали и косумативи и т.н. Успоредно с това спецификите на помещенията може да изискват и извършването на по-специфична работа като например почистване на каменни облицовки, почистване и полиране на подови настилки от естествен материал, периодично пране на меки настилки – мокети и килими, пране на тапицерии на офис мебели и др. Предоставяйки ни комплексната поддръжка на хигиената на Вашето работно място, Вие избирате партньор с дългогодишен опит и с необходимите технически средства за извършване на всички видове почистващи дейности.

Телефони:   0877 408 427        0886 769 797
Toggle Bar